سندرم آسپرگر

سندرم آسپرگر چیست وچه تفاوتی با اوتیسم دارد؟

سندرم آسپرگر چیست؟ سندرم آسپرگر، اگرچه دیگر یک تشخیص رسمی نیست، اما متعلق به گروهی از شرایط رشد عصبی است که به عنوان اختلال طیف اوتیسم (ASD) شناخته می شود . کارشناسان ...