دیس آرتری

دیس آرتری اختلال گفتاری و حرکتی را بشناسید

دیس آرتری چیست؟ دیس آرتری یک اختلال گفتاری است که به دلیل ضعف عضلانی رخ می دهد. اختلالات گفتاری حرکتی مانند دیس آرتری ناشی از آسیب به سیستم عصبی است.  بسیاری از بیما...