نشانه ها،دلایل و کاردرمانی بیماری صرع

تعریف صرع و نشانه های آن صرع یک بیماری شایع مغزی است که باعث تشنج های مکرر در فرد مبتلا میشود.در ادامه به نشانه ها؛دلایل و درمان آن میپردازیم. افراد مبتلا به صرع معمو...