اسپوندیلیت آنکیولوزان -آرتروز التهابی ستون مهره‎‌ها

اسپوندیلیت آنکیولوزان چیست؟-آرتروز التهابی ستون مهره‎‌ها

اسپوندیلیت آنکیولوزان چیست؟ اسپوندیلیت آنکیلوزان(ankylosing spondylitis) نوعی آرتروز است که در درجه اول ستون فقرات شما را تحت تأثیر قرار می دهد.  این باعث التهاب شدید مهره ها...