نارساخوانی

نارسانویسی یا ناتوانی نوشتن در کودکان چیست؟

نارسانویسی نارسا نویسی یا دیسگرافیا یک ناتوانی یادگیری است که با مشکلات نوشتن مشخص می شود، مانند اختلال در دست خط، املای ضعیف و مشکلات در انتخاب کلمات مناسب برای ا...
سندرم آسپرگر

سندرم آسپرگر چیست وچه تفاوتی با اوتیسم دارد؟

سندرم آسپرگر چیست؟ سندرم آسپرگر، اگرچه دیگر یک تشخیص رسمی نیست، اما متعلق به گروهی از شرایط رشد عصبی است که به عنوان اختلال طیف اوتیسم (ASD) شناخته می شود . کارشناسان ...
اختلال طیف اوتیسم(ASD)

اختلال طیف اوتیسم(ASD) چیست و چه تفاوتی با اوتیسم دارد؟

اختلال طیف اوتیسم(ASD) چیست؟ اختلال طیف اوتیسم(ASD) یک وضعیت مرتبط با رشد مغز است که بر نحوه درک و معاشرت فرد با دیگران تأثیر می گذارد و باعث ایجاد مشکلاتی در تعامل اجتم...