سندرم آسپرگر

سندرم آسپرگر چیست وچه تفاوتی با اوتیسم دارد؟

سندرم آسپرگر چیست؟ سندرم آسپرگر، اگرچه دیگر یک تشخیص رسمی نیست، اما متعلق به گروهی از شرایط رشد عصبی است که به عنوان اختلال طیف اوتیسم (ASD) شناخته می شود . کارشناسان ...
اختلال نافرمانی مقابله‌ای

اختلال نافرمانی مقابله‌ ای کودکان چقدر شایع است؟

اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان اختلال نافرمانی مخالف وضعیتی است که در آن کودک الگوی مستمری از رفتار غیرهمکاری، سرکشی و خصمانه را نسبت به افراد صاحب قدرت نشان می ...
ناتوانی های یادگیری

ناتوانی های یادگیری کودکان را بشناسید

ناتوانی های یادگیری چیست؟ ناتوانی یادگیری یک بیماری عصبی است که بر توانایی مغز برای ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات تأثیر می گذارد. کودک مبتلا به ناتوانی یادگیری مم...