خدمات گفتاردرمانی به ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات مرتبط با گفتار، زبان و بلع در بهترین مرکز توان‌بخشی و گفتاردرمانی اصفهان -مرکز توان‌بخشی توان‌افزا- به شما مراجع گرامی ارائه میشود.