در قسمت سوم توانبخشی در ناهنجاری های جسمی  با کایفوز و روش های درمان آن آشنا شدیم حال میخواهیم یک سری از تمرینات فیزیکی را برای بهبود این عارضه در اینجا معرفی کنیم.

تمرینات برای کایفوز یا قوز پشت

در این تمرینات توجه اصلی درمان روی کشش عضلات سینه ای و تقویت عضلات پشتی میباشد.

1-کشش سینه ای در چهارچوب در:

این حرکت به مدت 30 ثانیه انجام شود.

2- پل زدن:

این وضعیت به مدت 45 ثانیه نگه داشته شود.

3- حرکت پرنده سگ ابتدایی:

پا و دست مخالف را کمی بالا میبریم. هر طرف 20 بار تکرار شود.

4- حرکت سگ پرنده ی پیشرفته:

پاها تا سطح باسن بالا بیاید. تکرار هر طرف 20 بار.

5- صلیب خوابیده:

فقط دست ها را در دو طرف بالا میبریم. 15 بار تکرار در هر مرحله داشته باشید.

6- سوپرمن:

دست ها و پاها به سمت بالا کشیده و بالا آورده شود. از 10 بار به بالا انجام شود.

7- اسلاید دیواری:

دست ها را تا جای امکان با میبریم. در صورت توان پاها به شکل اسکوات خم و باز شوند.

8- حرکت با کش:

مطابق شکل، برای سخت تر کردن حرکت کش را از نقطه ی میانه تر بگیرید.

مرکز تخصصی توانبخشی توان افزای اصفهان پذیرای مراجعین عزیز در حوزه ی های مختلف توانخشی جسمی و ذهنی میباشد. همچنین به دلیل شیوع کرونا این مرکز درمان آنلاین را نیز آغاز کرده که میتوانید با تماس با شماره ی ۰۹۳۷۳۸۳۴۶۰۴ از شرایط آن اطلاع کسب کنید.

منابع:

The 7 Best Posture and Kyphosis Exercises for People Who Sit All Day.

How To Fix Rounded Shoulders Posture – 5 Effective Exercises