میاستنی گراویس(MG):همه چیز درمورد آن

میاستنی گراویس(MG)چیست؟ در مورد میاستنی گراویس باید گفت نوعی بیماری عصبی عضلانی است که در درجه اول با ضعف و خستگی عضلانی مشخص می شود.  اگرچه این اختلال معمولاً در بزر...