سندرم ترنر(TS)-شایع‌ترین بیماری کروموزم جنسی زنان

سندرم ترنر(TS)-شایع‌ترین بیماری کروموزم جنسی زنان

سندرم ترنر(TS) چیست؟ سندرم ترنر(TS) که گاهی اوقات به عنوان سندرم هیپوپلازی مادرزادی تخمدان نیز شناخته می شود ، یک اختلال ژنتیکی است.  این شایع ترین ناهنجاری کروموزومی ...