شکستگی استرسی استخوان چگونه رخ میدهد؟

شکستگی استرس شکستگی استرسی یک ترک بسیار کوچک در استخوان است. این می تواند از ضربه های مکرر اتفاق بیفتد و معمولاً در ورزشکاران – به ویژه دوندگان مسافت طولانی – دیده می...
پوکی استخوان(Osteoporosis) را بیشتر بشناسید

پوکی استخوان(Osteoporosis) را بیشتر بشناسید

پوکی استخوان(Osteoporosis) چیست؟ پوکی استخوان باعث ضعیف شدن استخوان ها می شود و در نتیجه شکستگی های ناگهانی و غیرمنتظره بیشتر می شود.  این بیماری غالباً بدون علائم و دردی ...