کاردرمانی سکته مغزی

کاردرمانی سکته مغزی سکته مغزی چیست؟ سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که یک رگ خونی در مغز به طور ناگهانی مسدود یا ترکیده شود و در نتیجه به بافت مغز آسیب وارد شود.اکثر سک...

هر چیزی که در مورد “سکته مغزی” باید بدانید

سکته مغزی چیست؟ سکته مغزی می تواند به دلیل انسداد یا خونریزی در مغز منجر به کاهش خونرسانی در یک منطقه خاص شود. بدون تأمین اکسیژن تازه خون، بافت آسیب می بیند یا می میر...