نارساخوانی

نارسانویسی یا ناتوانی نوشتن در کودکان چیست؟

نارسانویسی نارسا نویسی یا دیسگرافیا یک ناتوانی یادگیری است که با مشکلات نوشتن مشخص می شود، مانند اختلال در دست خط، املای ضعیف و مشکلات در انتخاب کلمات مناسب برای ا...