خام حرکتی

خام حرکتی یا کلامزی چه نشانه هایی دارد؟

خام حرکتی یا دست و پا چلفتی اگر اغلب به اثاثیه برخورد کنید یا چیزهایی را رها کنید، ممکن است خودتان را دست و پا چلفتی تصور کنید. خام حرکتی به عنوان هماهنگی، حرکت یا عم...
پارگی رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی یا آسیب ACL را بیشتر بشناسیم

پارگی رباط صلیبی آسیب ACL یک پارگی یا رگ به رگ شدن رباط صلیبی قدامی (ACL) است – یکی از نوارهای بافتی قوی که به اتصال استخوان ران (فمور) به استخوان ساق پا (درشت نی) کمک می کن...
دررفتگی شانه

دررفتگی شانه چیست؟شایع ترین نوع دررفتگی

دررفتگی شانه دررفتگی شانه می تواند در اثر افتادن یا ضربه به شانه رخ دهد. تحرک شانه و مکانیسم توپ در حفره آن را به محتمل ترین مفصل بدن برای دررفتگی تبدیل می کند. بیشتر ...