تاندونیت ساعد

تاندونیت ساعد چیست و چگونه درمان میشود؟

تاندونیت ساعد چیست؟ تاندونیت ساعد التهاب تاندون های ساعد است.  ساعد قسمتی از بازوی شما است که بین مچ دست و آرنج قرار دارد. تاندون ها نوارهای نرم بافت همبند هستند که ...
تاندونیت

تاندونیت و هر چیزی که باید در مورد آن بدانید

تاندونیت چیست؟ بررسی اجمالی تاندونیت تاندون ها تارهای ضخیمی هستند که ماهیچه های شما را به استخوان های شما متصل می کنند.  هنگامی که تاندون ها تحریک یا ملتهب می شوند ...