بیماری استیل بزرگسالان (AOSD)

بیماری استیل بزرگسالان (AOSD) -بیماری التهابی نادر

بیماری استیل بزرگسالان (AOSD) چیست؟ خلاصه بیماری استیل بزرگسالان (AOSD) بیماری استیل بزرگسالان (AOSD) یک بیماری التهابی نادر است که می تواند کل بدن را تحت تأثیر قرار دهد (ب...