اسکولیوز(Scoliosis) -انحنای غیر طبیعی ستون فقرات

اسکولیوز(Scoliosis) چیست؟ اسکولیوز(Scoliosis) یک انحنای غیرطبیعی در ستون فقرات است. انواع مختلفی از اسکولیوز بر اساس علت و سن ایجاد منحنی وجود دارد. اکثر بیماران علت مشخصی ند...
هایپرلوردوز-انحنای غیر طبیعی ستون فقرات

هایپرلوردوز چیست؟-انحنای غیر طبیعی ستون فقرات

هایپرلوردوز چیست؟ ستون فقرات انسان به طور طبیعی منحنی است ، اما منحنی بیش از حد می تواند مشکلاتی ایجاد کند. هایپرلوردوز زمانی است که منحنی داخلی ستون فقرات در کمر ش...