بیماری پاژه(Paget's disease)

بیماری پاژه(Paget’s disease)-اختلال شایع استخوانی

بیماری پاژه(Paget’s disease) چیست؟ بیماری پاژه استخوان یک بیماری اسکلتی مزمن و به تدریج پیشرونده از تخریب سریع غیر طبیعی استخوان (استئولیتیک) و اصلاح (استئوبلاستیک) است.  ا...

اسکولیوز(Scoliosis) -انحنای غیر طبیعی ستون فقرات

اسکولیوز(Scoliosis) چیست؟ اسکولیوز(Scoliosis) یک انحنای غیرطبیعی در ستون فقرات است. انواع مختلفی از اسکولیوز بر اساس علت و سن ایجاد منحنی وجود دارد. اکثر بیماران علت مشخصی ند...