بیماری پاژه(Paget's disease)

بیماری پاژه(Paget’s disease)-اختلال شایع استخوانی

بیماری پاژه(Paget’s disease) چیست؟ بیماری پاژه استخوان یک بیماری اسکلتی مزمن و به تدریج پیشرونده از تخریب سریع غیر طبیعی استخوان (استئولیتیک) و اصلاح (استئوبلاستیک) است.  ا...