آرتریت واکنش پذیر

آرتریت واکنش پذیر یا سندرم رایتر (Reiter’s syndrome)

آرتریت واکنش پذیر چیست؟ آرتریت واکنش پذیر اصطلاحی عمومی برای نوعی التهاب مفصل (آرتروز) است که به صورت “واکنش” به عفونت در ناحیه دیگری از بدن (یعنی خارج از مفاصل) ایجا...